Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Про реформу місцевого самоврядування, територіальної організації влади в Україні та завдання Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування на 2014 рік

Р І Ш Е Н Н Я

Загальних зборів уповноважених представників –

членів Вінницької обласної Асоціації

органів місцевого самоврядування  

14 листопада 2013 року

Про реформу місцевого самоврядування,

територіальної організації влади в Україні

та завдання Вінницької обласної Асоціації

органів місцевого самоврядування на 2014 рік

         Відзначаючи вклад Вінницької обласної Ради, Вінницького обласного осередку міжнародного товариства «Україна-Польща-Німеччина», Великопольського Центру Освіти і Курсів Самоврядування (WOKiSS), а також Міністерства Закордонних Справ Республіки Польща у створення Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування Загальні збори Асоціації зазначають, що Асоціація відбулася як громадська організація, яка успішно пройшла етап становлення, і як результат – налічує в своїх рядах 441-го рівноправного члена Асоціації.

  Загальні збори уповноважених представників – членів Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування

В И Р І Ш И Л И :

 1. Вважати першочерговим завданням Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування реалізацію своїх статутних повноважень і завдань з метою розвитку територіальних громад Вінниччини.
 2. В період розвитку Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування всім членам Асоціації, Правлінню та Виконавчій дирекції в 2014 році зосередити свою діяльність на вирішенні наступних завдань:
 • реформування та розвиток місцевого самоврядування Вінниччини шляхом ініціювання звернень до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України  через всеукраїнські Асоціації з пропозиціями щодо удосконалення законодавства України;
 • підвищення активності територіальних громад та органів місцевого самоврядування Вінницької області шляхом залучення їх до участі у міжнародних, всеукраїнських та обласному конкурсах і проектах;
 • надання методичної допомоги членам Асоціації з питань виконання стратегічних планів розвитку територіальних громад шляхом розробки методичних посібників, рекомендацій та надання консультацій;
 • сприяння укладанню угод про соціально-економічне та культурне партнерство територіальних громад з бізнесовими структурами та інвесторами;
 • юридичне забезпечення та супровід діяльності органів місцевого самоврядування шляхом залучення до навчання членів Асоціації та надання їм конкретної допомоги  юридичною клінікою «Швидка юридична допомога» та активістами громадських організацій-партнерів Асоціації:

 Громадською Радою при Вінницькій обласній Раді,

 Вінницькою обласною Асоціацією споживачів,

 Асоціацією платників податків;

 • організація та проведення семінарських занять для  працівників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації з  актуальних проблем їх діяльності з виїздом безпосередньо до територіальних громад;
 • налагодження співробітництва з міжнародними  організаціями,  регіональними місцевими структурами самоврядування інших держав, їх асоціаціями з метою вивчення та впровадження європейських стандартів життя, залучення грантових коштів для розвитку  територіальних громад області з використанням можливостей нещодавно створеного Ресурсно-інформаційного Центру «Громади Вінниччини»;
 • розширення міжрегіональних зв’язків діяльності органів місцевого самоврядування шляхом укладання договорів співробітництва між територіальними громадами області і територіальними громадами інших областей України;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між територіальними громадами та органами місцевого самоврядування області шляхом реалізації проектів «Електронне село» та «Електронний документообіг»;
 • розповсюдження передового досвіду роботи та вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування Вінниччини шляхом ефективного використання сайту Асоціації, та створення сайтів сільських та селищних рад;
 • активне впровадження практики проведення засідань клубів міських, селищних та сільських голів, а також заступників голів і секретарів рад;
 • розповсюдження інформації про діяльність Асоціації з допомогою  періодичного друкованого видання Асоціації – «Вісника Вінницького  самоврядування», а також шляхом випуску буклетів, проспектів, брошур та інформування через ЗМІ; підготовка щорічного спеціального випуску газети «Вінниччина», присвяченого діяльності Асоціації.

3. Членам Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування звернути увагу окремих рад-членів Асоціації на дотримання ними п.8.2 Статуту Асоціації щодо сплати членських внесків.

Голова Вінницької обласної Асоціації

органів місцевого самоврядування                                          Сергій Татусяк

Секретар Загальних зборів                                                       Наталя Черниш