Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Інформаційна довідка про Всеукраїнську асоціацію органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних та обласних рад"

Інформаційна довідка

про Всеукраїнську асоціацію органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»

Українська асоціація районних та обласних рад — всеукраїнське добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування.

Свій шлях Українська асоціація районних та обласних рад починає у вересні 1991 року, коли була утворена Асоціація поріднених міст України, яку у серпні 1992 року на загальних зборах було перейменовано в Українську асоціацію місцевих та регіональних влад.

У жовтні 1992 року Асоціацію було включено до реєстру європейських асоціацій та об’єднань, що дало можливість брати участь у заходах, організованих Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи.

У 2002 році разом з Асоціацією міст України та Асоціацією сільських, селищних та міських рад України і Спілкою лідерів місцевих та регіональних влад України підписано Хартію та Установчу угоду Конгресу місцевих та регіональних влад України.

У 2002 році Асоціація виступила співзасновником Конгресу місцевих та регіональних влад України і через очолювану Палату регіонів бере безпосередню участь у заходах, що проводить Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи. Представники Асоціації є членами делегації України у КМРВ Європи.

У 2003 році для висвітлення діяльності Асоціації заснована перша Всеукраїнська муніципальна газета «ВОЛЯ-регіон».

15 та 16 липня 2010 року в м. Харкові відбувся З’їзд Української асоціації місцевих та регіональних влад, на якому відповідно до вимог чинного українського законодавства, зокрема Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», організація отримала новий статус — її було перейменовано на Всеукраїнську асоціацію органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад». Делегати З’їзду затвердили Статут, обрали керівництво Асоціації та сформували новий склад Правління Асоціації.

2 грудня 2010 року в м. Києві відбувся черговий З’їзд Асоціації, де були визначені основні напрямки діяльності, обрано Правління і Президію Асоціації у зв’язку зі змінами, що відбулися після виборів до місцевих рад 31 жовтня 2010 р.

20 травня 2011 року на засіданні Правління було ухвалено рішення про утворення фахових комісій Української асоціації районних та обласних рад, 25 липня 2014 року рішенням Правління були внесені зміни до переліку Комісій та затверджено перелік постійних Комісій Асоціації:

В Асоціації утворена і діє Рада старійшин, до складу якої входять найбільш активні члени Правління попередніх скликань.

Українська асоціація районних та обласних рад сьогодні згуртувала навколо спільних ідей та завдань 433 члени:

 • Верховну Раду Автономної Республіки Крим;
 • 24 обласні ради (100%);
 • 406 районних рад (83,2%);
 • 2 колективних члени (Тернопільську обласну асоціацію органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини» та Асоціацію органів місцевого самоврядування Харківської області)

Мобільність та дієвість в роботі Асоціації досягається завдяки функціонуванню 11 регіональних відділень: Вінницьке, Житомирське, Кіровоградське, Луганське, Миколаївське, Рівненське, Сумське, Хмельницьке, Черкаське. Також функції регіональних відділень Української асоціації районних та обласних рад покладено на Тернопільську обласну асоціацію органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини» та Асоціацію органів місцевого самоврядування Харківської області.

За сприяння Асоціації видаються журнали «Місцеве самоврядування» та «Житлово-комунальне господарство».

Асоціацією підготовлено і організовано обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка була схвалена 1 квітня 2014 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України №333-р. Постійно Асоціацією здійснюється нормотворча робота, яка полягає в проведенні експертизи, обговоренні членами Асоціації, підготовці пропозицій щодо проектів нормативних актів, які вносились на розгляд Кабінету Міністрів, профільних Комітетів Верховної Ради України, а також розроблялися центральними органами виконавчої влади, зокрема спрямованих на реалізацію Концепції.

Повноважні представники членів Асоціації, входять до різних робочих груп, які утворюються центральними органами виконавчої влади, Комітетами Верховної Ради України з підготовки пропозицій щодо вирішення питань, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування. Зокрема, представники Асоціації  беруть активну участь у роботі Ради регіонального розвитку при Президентові України, Консультативної ради з питань місцевого самоврядування, яку очолює Голова Верховної Ради України, входять до Конституційної комісії, експертних груп при Голові Верховної Ради України, складу робочих груп при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, при Національному агентстві України з питань державної служби.

Члени Правління Асоціації входять до складу колегій центральних органів виконавчої влади. Крім цього, представники Асоціації приймають участь у засіданнях Комітетів Верховної Ради України, Урядових комітетів, Кабінету Міністрів України.

Нагальні питання розвитку та становлення місцевого самоврядування виносяться Асоціацією на розгляд міжнародних конференцій і семінарів, тематичних засідань «круглих столів», форумах, науково-практичних конференціях .

Розвиваючи міжнародне партнерство, Асоціація співпрацює з Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи, шість членів Асоціації представляють Україну в Палаті регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи та Конференцією регіональних і місцевих влад Східного партнерства (CORLEAP).

У вересні 2012 року УАРОР стала асоційованим членом мережі асоціацій місцевих влад Південно-Східної Європи (NALAS). У січні 2013 року Асоціація інтегрувалась до Ради Європейських муніципалітетів та регіонів (CEMR).

Велика увага в діяльності Асоціації приділяється встановленню і підтримці міжнародних зв’язків місцевих та регіональних органів самоврядування України з органами місцевого самоврядування та їх об’єднаннями зарубіжних країн.

Відповідно до Статуту, метою діяльності Асоціації є покращення якості життя територіальних громад шляхом вирішення таких завдань:

 1. Утвердження демократичних принципів в системі управління територіями.
 2. Захист конституційного права територіальних громад, органів місцевого самоврядування на здійснення місцевого самоврядування.
 3. Сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування.
 4. Сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.
 5. Поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування.
 6. Створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування.
 7. Захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в органах державної влади.
 8. Організація обміну досвідом органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад, питань місцевого та регіонального розвитку.
 9. Надання консультативно-методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування.
 10. Здійснення благодійної діяльності, спрямованої на задоволення соціально-економічних та культурних потреб територіальних громад — членів Асоціації.
 11. Налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, що опікуються питаннями місцевого самоврядування.

Для досягнення поставленої мети Асоціація координує діяльність органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, що відповідають інтересам усіх або значної кількості територіальних громад, місцеві ради яких є членами Асоціації, розробляє та вносить до органів державної влади пропозиції щодо державної підтримки розвитку місцевого самоврядування.

Українська асоціація районних та обласних рад – важливий інструмент, що забезпечує діалог між органами місцевого самоврядування і владою, в якому районні та обласні ради виходять з погодженої, консолідованої позиції як впливовий суб’єкт державотворчих процесів.