Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

ЗВЕРНЕННЯ Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

ЗВЕРНЕННЯ

Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

при голові Крижопільської районної ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України  щодо реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні

Члени Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Крижопільської районної ради, за результатами вивчення громадської думки та широкого обговорення в територіальних громадах області законодавчих ініціатив і очікуваних результатів реформи місцевого самоврядування, передачі повноважень на місцевий рівень управління, звертаються з проханням невідкладного розгляду питання щодо внесення змін до Конституції України, Бюджетного та Податкового кодексів України, прийняття нової редакції закону „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів „Про місцеві державні представництва”, „Про місцевий референдум”,  „Про комунальну власність в Україні”, інших законів та нормативних актів, задля створення правової основи для реалізації реформи самоврядних органів та децентралізації влади в Україні в частині: 

удосконалення системи адміністративно-територіального устрою України шляхом:

 - запровадження трьохрівневої системи адміністративно-територіального устрою – область, район, громада з повсюдністю місцевого самоврядування;

- забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад за результатами місцевих референдумів та механізму добровільного виходу із об’єднаної територіальної громади; законодавчого врегулювання порядку організації  і проведення місцевих референдумів та обмеження їх проведення з питань, які відносяться до реалізації повноважень держави;

- надання добровільно об’єднаним територіальним громадам гарантованої державної фінансової підтримки протягом пۥяти років після утворення у разі:

об’єднання територіальних громад із загальною чисельністю населення до 4000 жителів – надання додаткових субвенцій у розмірі 50 відсотків бюджету об’єднаної територіальної громади;

об’єднання територіальних громад із  загальною чисельністю населення  до 10000 жителів – надання додаткових субвенцій у розмірі 75 відсотків бюджету об’єднаної територіальної громади;

об’єднання територіальних громад із загальною чисельністю населення більше 10000 жителів – надання додаткових субвенцій у розмірі 100 відсотків бюджету об’єднаної територіальної громади;

створення спроможних територіальних громад, забезпечення їх сталого розвитку через:

- зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів шляхом перерозподілу податків і зборів, спрямованих на потреби територіальних громад. Гарантоване закріплення за районними та обласними бюджетами податків і зборів для фінансування об’єктів спільної власності, обласних і районних програм розвитку;

- зарахування податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток приватних підприємств за місцем ведення господарської діяльності, а не за місцем реєстрації чи засновництва суб’єкта господарювання;

- внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині зобов’язання Державної казначейської служби України проводити платежі місцевих бюджетів не пізніше 5 днів після реєстрації відповідних платіжних документів та здійснювати свої функції виключно в межах повноважень, визначених чинним законодавством України;

- відновлення норми Бюджетного кодексу України про часткове зарахування до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

- надання повноважень сільським, селищним радам стосовно розпорядження землями та водними ресурсами за межами населених пунктів та, відповідно, зарахування до  місцевих бюджетів плати за землі і рентної плати за використання таких водних об’єктів;

- забезпечення державної  підтримки розвитку сільських обслуговуючих кооперативів та запровадження співпраці територіальних громад на засадах ресурсно-організаційної кооперації;

- врегулювання повноважень самоврядних органів щодо управління комунальною власністю;

- розширення функцій органів місцевого самоврядування в частині надання адміністративних послуг;

визначення та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, а саме:

- зміни функцій місцевих державних адміністрацій на контрольно-наглядові  за дотриманням Конституції і законів України в областях; забезпечення координації роботи територіальних і центральних органів виконавчої влади та діяльності усіх органів влади на місцях в умовах надзвичайного та воєнного стану;

- розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності та наділення саме громад максимально широким колом повноважень;

- запровадження дієвого самоврядування на рівні району і області; надання права обласним, районним радам формувати власні виконавчі органи, самостійно розробляти і виконувати перспективні, щорічні програми соціально-економічного, культурного розвитку та районні і обласні бюджети;

проведення чергових виборів депутатів місцевих рад на базі нового закону з урахуванням:

- реформованої системи органів місцевого самоврядування;

- запровадження пропорційної системи з відкритими списками на рівні областей, районів та міст обласного значення, мажоритарної - на рівні територіальних громад;

- запровадження обрання міських голів у два тури, якщо жоден кандидат не набрав більше ніж 50% голосів виборців;

- врегулювання механізму відкликання виборцями депутатів місцевих рад;

- обмеження кількості депутатів місцевих рад, що обиратимуться на чергових місцевих виборах, в залежності від чисельності виборців, що належать до відповідної територіальної громади/адміністративно-територіальної одиниці:

для обласних рад – не більше 70 депутатів;

для районних рад – не більше 40 депутатів;

  для  органів місцевого самоврядування територіальних громад – не більше 25 депутатів.

Просимо підтримати запропоновані нами зміни і доповнення та ініціювати їх внесення до чинного законодавства.

Схвалено на засіданні Координаційної ради

                                                                                    з питань місцевого самоврядування

                                                                                      при голові Крижопільської районної ради

                                                                                  31 березня 2015 року