Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Про деякі аспекти реформи медичної галузі

Більше того завдяки медреформі держава нарешті почне виконувати статтю 49 Конституції України.

Це підтвердило Міністерство юстиції України:

Проект Закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» розроблений у відповідності до ст. 49 Конституції України у системному зв’язку зі ст. 95 Конституції України.

1. У ст. 49 Конституція України встановлює, що держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно. Безоплатність згідно з рішенням Конституційного Суду України від 29 травня 2002 р. № 10- рп/2002 означає, що особа не повинна відшкодовувати вартість медичної допомоги ні у вигляді будь-яких платежів, ні у будь-якій іншій формі незалежно від часу надання медичної допомоги. Не забороняє вказане положення можливості надання громадянам медичних послуг, які виходять за межі медичної допомоги, за окрему плату.

Згідно з Законопроектом про державні фінансові гарантії медична допомога завжди і в повному обсязі надається громадянам за рахунок коштів державного бюджету. На первинному рівні та в разі настання екстреної ситуації держава оплачуватиме 100% всього необхідного лікування та, що важливо, медикаментів згідно з деталізованим описом. Це покриватиме близько 80% усіх звернень за медичною допомогою.

На вторинному і третинному рівнях держава гарантує 100% оплату медичної допомоги та часткову оплату інших медичних послуг та лікарських засобів, входять до складу лікування.

Законопроект не передбачає стягнення з громадян жодної плати за необхідну їм медичну допомогу.

Медичні послуги, що виходять за рамки медичної допомоги, на вторинному та третинному рівні можуть співоплачуватись державою та самим громадянином (наприклад, за рахунок добровільного медичного страхування).

Згідно із Законопроектом пацієнти зможуть отримувати необхідне їм лікування за рахунок бюджетних коштів у постачальників медичних послуг по всій Україні не залежно від місця реєстрації за принципом “гроші йдуть за пацієнтом” (на відміну від існуючої системи, де особа може отримати безкоштовну медичну допомогу тільки у тих закладах, до яких вона “прикріплена”).

Це сприятиме підвищенню доступності медичного обслуговування для населення.

Крім того, законопроектами запроваджується можливість застосування міжнародних клінічних протоколів, що сприятиме підвищенню ефективності лікування.

2. Згідно зі ст. 95 Конституції України бюджетна система будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Держава прагне до збалансованості бюджету

При тлумаченні статті 95 Конституцій України у своїх рішеннях Конституційний Суд України неодноразово висловлював правову позицію стосовно обмеженості державних гарантій економічними можливостями держави:

У рішенні від 26 грудня 2011 року № 20- рп/2011 встановлено, що передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютними та залежать від соціально-економічних можливостей держави;

У рішенні від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012 передбачено, що забезпечення загальносуспільних потреб у сфері соціального захисту за рахунок коштів

Державного бюджету України здійснюється виходячи з фінансових можливостей держави, яка зобов’язана справедливо і неупереджено розподіляти суспільне багатство між громадянами і територіальними громадами та прагнути до збалансованості бюджету України.

У рішенні від 8 жовтня 2008 року No 20-рп/2008 Конституційний Суд України вказав, що види і розміри соціальних послуг та виплат встановлюються державою з урахуванням фінансових можливостей.

Необмежені гарантії оплати всього лікування державою не забезпечують можливості надання якісної та вчасної медичної допомоги громадянам і фактично виводять оплату медичного обслуговування у тінь.

Через відсутність ефективного механізму фінансування та брак коштів, пацієнтам доводиться доплачувати за надану допомогу та самостійно придбавати необхідні лікарські засоби, аналізи, дослідження тощо.

Законопроект гарантує конституційне право на безоплатну медичну допомогу в межах ресурсів державного бюджету на відповідний рік та визначеного гарантованого переліку медичних послуг. Відповідно, чим вищі будуть ресурси бюджету, тим більший обсяг покриття лікування та медикаментів зможе забезпечити держава, та будуть встановлені нижчі тарифи офіційних співоплат.

Підсумовуючи викладене, Законопроект про державні гарантії у повному обсязі відповідає Конституції України та створює дієвий практичний механізм реалізації конституційного права на безоплатну медичну допомогу.