Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Оголошується конкурс назаміщеннявакантних посад педагогічнихпрацівниківкомунальної установи «Крижопільський районний інклюзивно-ресурсний центр»

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Крижопільської районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Крижопільський районний інклюзивно- ресурсний центр» - вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога (олігофренопедагога) та практичного психолога.

  Місцезнаходження установи: вул. Героїв України,41, 

смтКрижопіль, Вінницька область, 24600.

Кваліфікаційнівимогидокандидатів:

  • громадянствоУкраїни;
  • вищапедагогічнаосвіта не нижчеступенямагістраабоосвітньо-кваліфікаційногорівняспеціаліст за спеціальністю «Спеціальнаосвіта», «Корекційнаосвіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією логопеда, олігофренопедагога та практичного психолога;
  • стаж роботи за фахом три роки;
  • вільневолодіння державною мовою;
  • володіннякомп’ютером на рівнікористувача.

Особи, якібажаютьвзяти участь у конкурсі,  подають до відділуосвіти, молоді та спорту Крижопільської районноїдержавноїадміністраціїтакідокументи:

- письмовузаяву про участь у конкурсі, до якоїдодається резюме у довільнійформі;

- копію (копії) документа (документів) про освіту;

- копію паспорта громадянинаУкраїни та ідентифікаційного коду;

- письмовузгоду на збір та обробкуперсональнихданих;

- копіютрудової книжки.

Кандидати на посаду педагогічногопрацівникакомунальної установи «Крижопільський районнийінклюзивно - ресурсний центр» можутьнадаватидодатковуінформаціюстосовносвоєїосвіти, досвідуроботи, професійногорівнятощо.

Документивідкандидатівприймаються протягом 20 календарнихднівіз моменту оприлюдненняоголошення про проведення конкурсу.

Прийомдокументіввідкандидатівздійснюється за адресою: вул. Героїв України,41 смтКрижопіль, відділосвіти, молоді та спорту Крижопільської районноїдержавноїадміністрації (понеділок - п’ятниця - з 8-00 год. до 16.00 год.; телефон для довідок: (04340) 21237).