Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Обговорюємо проект Концепції реформування місцевого самоврядування

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України розпочато  активну роботу з реформування місцевого самоврядування. Децентралізація влади для унітарної та  єдиної України в умовах сьогодення особливо  необхідна. Адже це  дієвий  інструмент створення належних умов  і реальних можливостей для розвитку регіонів, міст, селищ, сіл;  їх економічних стимулів та зростання  добробуту територіальних громад. Реформи врегулюють питання добровільного об’єднання  територій, бюджетів, комунальної власності, а також дозволять кооперувати  фінансові та організаційно - адміністративні ресурси  для розв’язання спільних проблем соціально-економічного розвитку територій. Після  проведення реформ території  розпочнуть повноцінно розвиватися, і саме люди будуть впливати на їх розвиток.

В переважній своїй більшості учасники обговорень схвально підходять до необхідності реформування місцевого самоврядування і в основному підтримують проект Концепції реформування місцевого самоврядування. Разом з тим, учасниками обговорення висловлено ряд зауважень і пропозицій до законопроекту.

Так, у проекті Концепції йдеться про  фінансування заходів з реалізації Концепції, проте це питання виписано дуже нечітко: згадується тільки що  здійснення  реформи відбуватиметься  за рахунок державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачатимуться у бюджетах відповідних територіальних громад на відповідний рік. Проект Концепції слід  доповнити  фінансовим документом, який  міститиме точний кошторис видатків, які слід передавати разом з  новими повноваженнями, та  альтернативні пропозиції щодо того, як  забезпечити достатні ресурси у місцевих бюджетах для покриття цих видатків.

У проекті Концепції йдеться про запровадження механізму  державного контролю за  законністю рішень органів місцевого самоврядування. Вважаємо, що ця функція  контролю повинна стати  основною функцією обласних та районних державних адміністрацій. Це означає, що державна адміністрація  повинна розглядати рішення органів місцевого самоврядування не по суті, а виключно виходячи з їх законності, принаймні, в тій  частині, що стосується власних функцій органів  місцевого самоврядування. Така система контролю  потребує подальшої розробки  в тій частині, що стосується перенесення / анулювання постанов  місцевого  органу влади (головою державної адміністрації або  адміністративним суддею),  проміжних способів вирішення питань, та прав  органів місцевого самоврядування оскаржувати рішенням, які анулюють їхні акти.

Проект Концепції передбачає розмежування  повноважень у  системі органів місцевого самоврядування та  органів виконавчої влади за принципом  субсидіарності. Вважаємо за  доцільне  визначити програму  передачі  повноважень.

       У проекті Концепції зазначено, що  на кожному  адміністративно-територіальному рівні утворюються представницькі органи місцевого  самоврядування  з  власними  виконавчими органами.

       Однак проект Концепції не містить посилання на чинне  визначення обласних та  районних рад  як  представницьких органів  спільних інтересів громад, залишаючи таким чином відкриту можливість  для  визначення  обласних та районних рад представницькими органами  інтересів  територіальних  громад вищого рівня.

       У проекті Концепції немає згадки про  перспективні плани формування громад  обласними  державними адміністраціями. Але такі плани  необхідні, їх слід  включати у проект Концепції, але, водночас, вони мають бути спрямовані  на досягнення домовленості сусідніх територіальних громад щодо їхніх меж та типу об’єднання.