Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Проект "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", фаза - ІІ ( МРГ - ІІ)

ПРОЕКТ «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ», фаза-ІІ (МРГ-ІІ)

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" – це всеукраїнський проект, який реалізовується на території України на кошти Європейського Союзу та Програми розвитку ООН з метою створити сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розробки та впровадження невеликих за обсягом громадський ініціатив у всіх областях та Автономній Республіці Крим. У червні 2011 року розпочався другий етап Проекту. який триватиме 4 роки, по червень 2015 року.

Адреса:
вул. Еспаладна, 20, 7й поверх, оф. 704-708, Київ 01601, Україна

Телефони:
+38 (044) 584 34 70,
+38 (044) 584 34 68


Веб-сайт:
www.cba.org.ua

Сторінка у Facebook:

facebook.com/cbaproject

e-mail:
info@undp.org.ua

Менеджер проекту:
Джейсінгх Сах

Програмний менеджер ПРООН:
Оксана Реміга

Місцевий розвиток

Тривалість: 03.09.2007 – 05.06.2011 (фаза – I); 06.06.2011 - 30.06.2015 (фаза – II).

Project documentповний текст

Передумови

Влада і громади в Україні не мають достатньо можливостей для спільного планування, узгодження бюджету та реалізації місцевих стратегій розвитку. Такі обмежені можливості створюють ситуацію, за якої місцевим пріоритетам розвитку надається недостатньо уваги і ресурсів; рівень бідності залишається високим, умови життя місцевого населення продовжують погіршуватися, а негативні соціальні тенденції часто залишаються без уваги.

 

Перша фаза Проекту МРГ досягла успіхів у розширенні місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, в межах всієї країни. Вона сприяла зміцненню спільного управління, підтримувала та розвивала потенціал для місцевого розвитку, орієнтованого на громади, та сприяла розвитку партнерських відносин між громадами та місцевими органами влади. Хоча певний прогрес і був досягнутий щодо підвищення прозорості, підзвітності та якості державних послуг, залишилися можливості для подальшого вдосконалення і поширення цього підходу. Друга фаза Проекту МРГ була задумана для вдосконалення підходу, поширення знань та передового досвіду з розвитку громад.

Наша місія

Проект має на меті формування самосвідомості та самодостатності місцевих громад шляхом проведення відкритого діалогу між членами громади, заохочення соціальної активності, визначення колективного бачення майбутнього та впровадження спільних ініціатив щодо розвитку громади.

Наша мета

Загальна мета Проекту МРГ-ІІ полягає у створенні сприятливого середовища для довгострокового соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом розвитку місцевого самоврядування та підтримки ініціатив, спрямованих на розвиток громад на всій території України.

Конкретними цілями проекту є:

·         сприяння поширенню підходу, орієнтованого на громаду, до питань місцевого врядування та сталого розвитку;

·         підвищення енергоефективності на місцевому рівні;

·         підтримка створення центрів з управління знаннями з мобілізації громад і спільного управління та мережі поширення передового досвіду.

 

ЯК МИ ДОСЯГАЄМО НАШОЇ МЕТИ?

З метою розбудови потенціалу місцевих громад та органів влади для участі у спільному процесі прийняття рішень та забезпечення права місцевої власності у процесі був створений висхідний механізм («знизу-догори»), який залучає до процесу зацікавлених сторін з нижчого рівня (громади), середнього рівня  (районний і обласний) та макрорівня (національний) та рухається вгору. Процес впровадження МРГ включає в себе ряд заходів та ключових моментів, які в кінцевому підсумку дають результати згідно із задумом Проекту.

Багаторівневе партнерство побудоване за участю обраних районів; сільські/міські ради та місцеві громади формують функціональну сферу дії Проекту. Їх вибір здійснюється за допомогою відкритого конкурсу на основі критеріїв оцінки соціально-економічних труднощів, особливо у сфері охорони здоров'я, освіти, водопостачання, енергопостачання та екологічної ситуації. Через процес відбору Проект МРГ залучає найбільш незахищені сфери/населення/райони.

Діяльність МРГ на місцевому рівні здійснюється в рамках партнерства з учасниками Проекту, яке засновується на готовності і зацікавленості партнерів (громади, сільських/міських рад, районних органів влади, обласних органів влади, наукових кіл, асоціацій органів місцевого самоврядування, приватного сектору) у співфінансуванні і спільному прийнятті рішень.

Проект використовує інструмент соціальної мобілізації для мобілізації учасників Проекту і створення середовища (структур підтримки) для спільного прийняття рішень і спільного впровадження Проекту. Організації громад (ОГ) формуються на 80% або більше процентів представниками домогосподарств обраної громади для відображення спільного бачення громади та реалізації пріоритетів громади; форум місцевого розвитку (ФМР) створюється на районному рівні для спільного прийняття рішень, мобілізації ресурсів, координації на місцевому рівні; обласна координаційна рада (ОКР) створюється на регіональному (обласному/АРК) рівні для контролю діяльності МРГ в регіоні, для вирішення питань, пов'язаних з місцевою політикою/процедурами з метою підтримки програмної діяльності та мобілізації ресурсів. На національному рівні існує Координаційна рада Проекту, яка забезпечує координацію на національному рівні та надає консультативну підтримку.

Потенціал організацій громад (ОГ) розбудовується таким чином, щоб вони могли приймати рішення спільно з місцевими органами влади, мобілізувати ресурси, реалізовувати місцеві пріоритети і підтримувати досягнені результати. Потенціал партнерів (сільські/міські, районні/обласні ради та ін.) посилюється з точки зору людських ресурсів для реалізації спільного підходу, який просувається Проектом. Тренінги, візити на місця, діалоги і малі гранти (для проектів громад), відповідні інституційні механізми і т.д. використовуються як інструменти для розбудови потенціалу.

МРГ-II підтримує пілотні сільські громади у вирішенні найбільш актуальних проблем місцевого розвитку шляхом впровадження громадських ініціатив (мікро-проектів) у рамках основних пріоритетних напрямків Проекту:

■ охорони здоров'я (реконструкція місцевого сполучення охорони здоров'я);

■ охорони навколишнього середовища (відновлення/створення пунктів переробки відходів, системи каналізації та дренажної системи і т.д.);

■ енергетики (енергозбереження, енергоефективність, альтернативні джерела енергії);

■ водопостачання;

■ місцевого економічного розвитку (розвиток кооперативів, просування малого бізнесу).

Знання і досвід, набуті в ході реалізації Проекту, будуть зібрані, проаналізовані та розповсюджені через національний ресурсний центр у співпраці з науковими діячами та асоціацією місцевих органів самоврядування.

Результати і досягнення

Короткі підсумки МРГ-ІІ станом на грудень 2012 року представлені нижче:

Встановлення партнерства (мета: 25 областей, 200 районів, 900 сільських/міських рад) 

Партнерство було встановлено з усіма 24 обласними органами влади і урядом АР Крим, 200 районними органами влади і 832 сільськими/міськими радами України. МРГ-II у більшості випадків вдалося об’єднати заради спільної дії адміністрації та ради на основі тристороннього партнерства. Партнери були обрані через чітко визначені процедури, які включали конкурсний відбір.

Мобілізація громад (Мета: 900 організацій громад) 

Шляхом конкурсного відбору, спільно з місцевими та обласними партнерами,  було обрано 835 громад для місцевої діяльності. Проект займався мобілізацією громад в обраних громадах. У результаті було сформовано 836 організацій громад (ОГ) за участі 423 000 чоловіків та жінок з 284 000 домогосподарств (з 345 000 цільових домогосподарств). Серед членів організацій громад 57% складають жінки.

Підтримка структури розвитку (Мета: 200 ФМР, 223 ресурсних центри та and 25 ОКР)

Для сприяння процесу планування знизу-догори та спільному прийняттю рішень на районному та обласному рівнях було створено або перенесено з МРГ-І 200 форумів місцевого розвитку та 25 обласних координаційних рад. Для підтримки співробітництва між громадянами та органами влади відповідно було створено/перенесено або покращено 199 районних ресурсних центрів громад та 23 обласних ресурсних центрів.

Розбудова потенціалу (мета: 6000 членів громад та проведення тренінгів для 2000 державних/виборних посадовців)

Розвиток людських ресурсів є одним з ключових елементів проекту МРГ. У прагненні до підвищення рівня знань людських ресурсів, задіяних у реалізації Проекту МРГ-ІІ, було проведено 1276 тренінгів/візитів/круглих столів; 7313 керівників ОГ та 2323 державних/виборних посадовців пройшли навчання. Тренінги включали в себе такі аспекти, як впровадження методології МРГ, спільне управління, фінансове управління, спільне планування, впровадження мікро-проектів, громадський аудит, сталий розвиток і т.д.

Підтримка мікро-проектів (мета: 600 проектів громад)

830 ОГ підготували план розвитку громад через висхідний процес планування. 810 пріоритетів громад були враховані під час місцевого планування. 779 мікро-проектів було затверджено МРГ для фінансування. 77,8% з них були пов'язані з енергозбереженням/енергоефективністю, 10,8% - з охороною здоров'я, 10,7% - з водопостачанням і з навколишнім середовищем - 0,7%. Загальна вартість проекту склала 136,5 мільйонів гривень та була розподілена між громадами (7,4%), місцевими органами влади (48%), Проектом МРГ (42,3%) та приватними спонсорами (2,3%).

Очікується, що переваги від цих мікро-проектів отримують 891 000 осіб, включаючи 88 медичних закладів та 519 шкіл/дитячих садків.

Методологія реплікації (мета: 60 районів. Інформація цього розділу не була включена до попередніх розділів)

Методологія реплікації МРГ була представлена у 21 області, базуючись на бажанні та готовності обласних органів влади взяти на себе зобов’язання. Партнерство було встановлено з 61 районом та 229 сільськими радами. Для діяльності було обрано 224 громади. В обраних громадах був проведений процес мобілізації громад. Як результат, було сформовано/перенесено 171 ОГ за участі 43 826 чоловіків та жінок з 35 595 домогосподарств.

47 районних органів влади сформували/продовжили роботу ФМР, щоб забезпечити спільне прийняття рішень та висхідний процес планування. 49 районів створили районні ресурсні центри громад для сприяння місцевому розвитку, орієнтованому на громаду.  Було проведено 195 тренінгів з питань впровадження методології реплікації для 930 керівників ОГ і 327 представників місцевих органів влади. Згідно методології реплікації очікується, що місцеві партнери будуть відігравати активну/провідну роль у реалізації і профінансують більшу частину вартості мікро-проектів.

122 ОГ розробили план розвитку громад, з яких 102 були враховані при складанні плану місцевими органами влади. Загалом підтримку отримали 52 мікро-проекти. З них 84,6% були пов'язані з енергозбереженням, 11,6% - з охороною здоров'я і 3,4% - з навколишнім середовищем. Загальні витрати (5 млн. грн.) були розподілені між громадами (7,8%), місцевими органами влади (70%), Проектом МРГ (19%), а решта коштів надійшли від приватних спонсорів. Завдяки реплікації вигоду отримали 43 949 осіб,  в тому числі 8 медичних закладів, 34 школи/дитячі садки.

Економічний розвиток сільських територій (мета: 17 кооперативів)

Проект МРГ-II спрямований на підвищення рівня доходів та зайнятості бідних верств сільського населення через створення кооперативів і підвищення економічних умов та навичок місцевого населення. З цією метою, було обрано 15 громад з 15 районів, що відносяться до 8 областей (Миколаївська, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Тернопільська, Донецька, Дніпропетровська, Чернівецька) для розвитку кооперативів. Вибір базувався на конкурсній основі та можливостях громад. Члени общини були підготовлені для виконання первинних завдань. Очікується, що обрані громади будуть виконувати завдання, направлені на розвиток кооперації до середини 2013 р., а потім перейдуть до конкретних видів діяльності економічного характеру, що сприятиме підвищенню рівня зайнятості та доходів.

Компонент з енергоефективності (мета: 6 областей зі спеціального пілотування, 19 областей звичайного пілотування; 300 мікро-проектів, 6 обласних енергетичних стратегій)

6 областей було відібрано для участі у спеціальному режимі пілотування (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Івано-Франківська, Львівська та Закарпатська), з якими були укладені партнерські угоди. Інші 19 областей уклали партнерство для звичайного пілотування з енергетичного компоненту. Запуск компоненту з енергоефективності був проведений у 25 областях. Квота районів в областях була встановлена наступним чином: 81 район було обрано для спеціального і звичайного пілотування.

У 3 областях було розпочато роботу над завданням із вдосконалення обласної стратегії з енергоефективності. Очікується, що до середини 2013 р. це завдання буде завершено у 6 областях. 29 ідей для мікро-проектних пропозицій було затверджено. Очікується, що усі 300 мікро-проектів будуть затверджені у 2013 р., а їх реалізація триватиме до 2014 р.

Управління знаннями (мета: 10 навчальних планів університетів, 1 функціонуючий центр управління знаннями)

·         Національний ресурсний центр (центр управління знаннями – Національний ресурсний центр був створений під егідою Української асоціації районних та обласних рад (УАРОР). Було надане обладнання та проведена організаційна робота, виділені людські ресурси, які пройшли відповідне навчання. Для центру був розроблений та протестований веб-портал. Для першого кола користувачів з областей (в основному, це були контактні особи від районних органів влади та персонал Проекту МРГ в областях) було проведено тренінг з питань, як користуватися порталом та розміщувати матеріали. Портал буде і надалі вдосконалюватися та розширювати коло своїх користувачів протягом 2013 р. з метою досягнення своєї повної функціональності. Портал знаходиться в процесі розробки, його можна переглянути за посиланням: http://rozvytok.in.ua/

·         Розробка навчальних програм – Було встановлено партнерство з 20 університетами для співробітництва в області (а) викладання курсу зі сталого розвитку; (б) стажування студентів, проведення невеликих досліджень, семінарів та видання публікацій на теми, що пов’язані з МРГ.

Після надання підтримки з проведення семінару та навчання 13 університетів ініціювали викладання окремого курсу або модулю зі сталого розвитку суспільства у своїх навчальних закладах. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, є частиною цього курсу. Проект МРГ підтримав публікацію навчального посібника.

Невелика допомога була надана Сумському університету для проведення соціологічного опитування з ефективності соціальної мобілізації в українському контексті. Також 43 студенти з 11 університетів взяли участь у конкурсі наукових робіт (http://cba.org.ua/en/news/1404-2012-06-08-15-05-12). Була проведена літня школа «Сталий розвиток за участі громад», у роботі якої взяли участь 14 молодих науковців з п’яти університетів України. Учасники поділилися своїми роботами, пройшли тренінг з МРГ та відвідали місцеві громади.

·         Поширення досвіду – на запрошення Європейського центру журналістики п. Ганна Яцюк, спеціаліст з моніторингу і зв’язків з громадськістю Проекту МРГ, презентувала Проект МРГ для журналістів з 15 європейських країн (включаючи такі ЗМІ, як BBC, Gazeta Wyborcza, Czech TV, Fygello, FAZ та ін.) під час семінару «Стан європейської політики добросусідства», який проходив у м. Брюссель 14-16 травня 2012 р.

З метою вивчення досвіду МРГ з п’ятиденним візитом Україну відвідала делегація з Вірменії, до складу якої входили представники ПРООН у Вірменії, Міністерства територіального управління, Міністерства праці та соціальних справ, Міністерства охорони природи та віце-губернатор. Вони зустрілися з обласними та місцевими органами влади, а також відвідали місцеві громади у Черкаській та Кіровоградській областях.

·         Висвітлення у ЗМІ – обсяги висвітлення у ЗМІ інформації про Проект МРГ були досить значними. Було проведено 448 медіа-заходів; зареєстровано 3147 випадків висвітлення у ЗМІ; було опубліковано та розповсюджено 182 випусків обласних інформаційних бюлетенів, а також 1434 публікацій було розміщено веб-сайтах партнерів.

Використання бюджету: Станом на грудень 2012 р. було використано € 9,1 млн. (фактично витрачено € 7,6 млн. + заплановано €1,5 млн.). Ця сума становить 53% загального бюджету МРГ-ІІ.

Результати МРГ-І:

1175 українських громад з 200 пілотних районів отримали переваги від діяльності МРГ-І у 2007-2011рр. Проект допоміг відремонтувати фельдшерсько-акушерські пункти, встановити вуличне освітлення, придбати шкільні автобуси, замінити вікна в школах і медичних закладах, а також забезпечити постачання чистою водою. Це все було зроблено організованими місцевими громадами за підтримки місцевої влади та спільного фінансування з боку Проекту МРГ, місцевих бюджетів, приватного сектору та внесків громад.

Понад 1,2 млн. осіб отримали користь від впровадження щонайменше 1303 сталих ініціатив громад загальним кошторисом у 25 млн. доларів США, а саме: покращилися пункти надання первинної медичної допомоги, управління водопостачанням, охорона навколишнього середовища, підвищилась ефективність використання енергії та покращились місцеві транспортні послуги одночасно із розширенням можливостей місцевих громад. Більше 1700 тренінгів було проведено для підвищення організаторських здібностей керівників громад та місцевих органів влади.

Методологія МРГ сприяє якісному покращенню місцевого самоврядування, підвищенню довіри до влади і встановлення ефективної співпраці між громадами та органами влади. Об'єднані спільною метою розвитку громад, місцеві жителі стати активними партнерами місцевої влади та органів місцевого самоврядування, а також внесли свій вклад у сталий розвиток на місцевому рівні. Самоорганізація громад призвела до покращення якості життя громадян. Члени громади, які працюють над впровадженням проектів громад здобувають досвід і впевненість у власних силах.

Більше інформації про проект МРГ-І можна знайти на веб-сайті: http://www.cba.org.ua/one/.

Загальне освоєння бюджету за період 2008 – 2011 рр. (станом на 31 грудня 2011 р.):  $ 21 976 944.

ДЕ МИ ПРАЦЮЄМО:

У другій фазі Проект МРГ працює у всіх 25 регіонах України, 200 районах і 900 місцевих радах – усі вони були відібрані на умовах відкритого конкурсу на основі наступних критеріїв: (а) соціально-економічні труднощі, (б) мотивація до участі у спільному управлінні.

Донори та бюджет:

Проект МРГ-ІІ фінансується Європейським союзом, співфінансується і впроваджується ПРООН за підтримки Уряду України та у партнерстві з місцевими виконавчими і виборними органами влади. Загальний бюджет Проекту МРГ-ІІ складає € 17 млн., з яких 98,4% є внеском ЄС і 1,6% становить співфінансування з боку ПРООН. Тривалість проекту - 4 роки (червень 2011 р. - червень 2015 р.).

Наші партнери:

На національному рівні Проект співпрацює з профільними Міністерствами, парламентськими комітетами, національними асоціаціями та іншими зацікавленими сторонами, загальна координація здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

На регіональному рівні Проект співпрацює з 24 обласними державними адміністраціями та обласними радами (у випадку АР Крим - з Радою міністрів АР Крим і Верховною Радою АР Крим).

На районному рівні Проект МРГ має партнерські відносини з 261 районною державною адміністрацією і районними радами.

На місцевому рівні, встановлено партнерство з 1061 сільською/міською радою.

В рамках співпраці з вищими навчальними закладами та центрами управління знаннями Проект МРГ співпрацює з Національною академією державного управління (НАДУ); 19 університетами з 16 областей (список доступний за адресою http://cba.org.ua/activities/partners?lang=en) і Українською асоціацією районних та обласних рад (УАРОР).

ЗВІТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ МРГ-ІІ:

Звіт для Координаційної ради Проекту МРГ-ІІ (грудень 2011 р.)

Інші звіти про діяльність Проекту МРГ-ІІ доступні тут, звіти  про діяльність проекту МРГ-І можна завантажити за посиланням тут.

Публікації:

"Маленькі мрії, великі досягнення. Історії успіху проекту МРГ в Україні",

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду в Україні: результати і досягнення Проекту МРГ",

"Результати і вплив Проекту МРГ" (базуючись на результатах соціологічного опитування і дослідження)

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду в Україні: виклики та умови. Матеріали дискусії".

Публікації та відео фільми про регіональний досвід МРГ-І доступні за посиланням тут.

 

про діяльність Проекту, будь ласка, відвідайте сайт http://www.cba.org.ua/

Сторінка Проекту МРГ у Facebook: http://www.facebook.com/cbaproject

 

Проекти

·         Друга фаза Проекту ЄС-ПРООН «Підтримка регіонального розвитку Криму»

Друга фаза Проекту ЄС-ПРООН

«Підтримка регіонального розвитку Криму»

У 2010 році було розпочато реалізацію Проекту «Підтримка Агентства регіонального розвитку Автономної Республіки Крим», який фінансується Європейським Союзом и впроваджується ПРООН. Головною метою проекту було зміцнення потенціалу Агентства регіонального розвитку Криму, заснованого Урядом Криму для координації соціально-екологічного  розвитку.  Проект сприяв становленню інституційно зрілого та фінансово життєздатного Агентства, для того щоб ефективно працювати з усіма партнерами та робити свій внесок  у сталий розвиток Кримського півострова.

·         Муніципальна програма врядування та сталого розвитку

Завданням Муніципальної програми врядування та сталого розвитку (МПВСР), проекту що здійснюється ПРООН в Україні, є розвиток партисипативного (спільного) і прозорого механізму сталого розвитку та демонстрація ефективності державно-приватного партнерства в управлінні з метою вирішення місцевих проблем.

·         Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг

 

·         ПРОЕКТ «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ», фаза-ІІ (МРГ-ІІ)

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" – це всеукраїнський проект, який реалізовується на території України на кошти Європейського Союзу та Програми розвитку ООН з метою створити сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розробки та впровадження невеликих за обсягом громадський ініціатив у всіх областях та Автономній Республіці Крим. У червні 2011 року розпочався другий етап Проекту. який триватиме 4 роки, по червень 2015 року.