Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Конкурсний відбір інвестиційних проектів 2015 року

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України №656 від 04.07.2012 р. Департаментом регіонального економічного розвитку ОДА оголошується конкурсний відбір інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватись в 2015 році за рахунок Фонду регіонального розвитку у Вінницькій області.

Основними критеріями (пріориткетами) конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів) є:

  • відповідність пріоритетам розвитку регіонів, визначеним державною стратегією регіонального розвитку та регіональними стратегіями розвитку;
  • створення, приріст чи оновлення основних засобів комунальної власності або спільної власності територіальних громад;
  • зменшення обсягів незавершеного будівництва — першочерговість спрямування коштів на фінансування пускових об’єктів будівництва і реконструкції та об’єктів з високим ступенем будівельної готовності;
  • пріоритетність фінансування інвестиційних програм (проектів), які мають важливе значення для соціально-економічного розвитку двох і більше регіонів;
  • відповідність вимогам енергозбереження та захисту навколишнього природного середовища, встановленим законодавством;
  • оптимізація мережі соціальної інфраструктури з урахуванням під час будівництва нових об’єктів показника фактичного забезпечення об’єктами соціального призначення на одного мешканця відповідної адміністративно-територіальної одиниці порівняно із середньою в регіоні;
  • ефективність реалізації інвестиційної програми (проекту) (строк окупності, створення нових робочих місць, надходження до державного та місцевих бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів), приріст або оновлення основних засобів, введення в дію потужностей, інші показники оцінки успішності реалізації).

Умовами фінансування інвестиційних програм (проектів) за рахунок бюджетних коштів є:

1) наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації на будівництво та реконструкцію об’єктів соціально-культурного, житлово-комунального призначення та інфраструктури, що підвищує конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість регіону, окремих районів та населених пунктів;

2) мінімальна кошторисна вартість:

для інвестиційних програм (проектів) регіонального (міжрегіонального) значення та тих, що реалізуються у містах обласного значення, — не менш як 5 000 тис. гривень;

для інвестиційних програм (проектів) районного значення та тих, що спрямовані на розв’язання проблем однієї або декількох територіальних громад (міст районного значення, сіл, селищ), — не менш як 1000 тис. гривень;

3) середньостроковий період фінансування;

4) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел у таких розмірах:

для інвестиційних програм (проектів), що реалізуються у обласних центрах, — не менш як 10 відсотків загальної суми коштів, передбачених для їх фінансування за рахунок усіх джерел у поточному бюджетному періоді;

для інвестиційних програм (проектів), що реалізуються у містах обласного та районного значення, а також для об’єктів, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст і перебувають в управлінні обласних рад, — не менш як 5 відсотків загальної суми коштів, передбачених для їх фінансування за рахунок усіх джерел у поточному бюджетному періоді.

Реалізація інвестиційних програм (проектів) у селах та селищах може здійснюватися без співфінансування з місцевих бюджетів.

У конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені місцевими держадміністраціями та обласними, районними, районними у містах, міськими, селищними, сільськими радами інвестиційні програми (проекти), які затверджені в установленому законодавством порядку.

Для участі у конкурсному відборі заявники подають відповідній регіональній комісії заяву за формою згідно з додатком 1, перелік інвестиційних програм (проектів) за формою, встановленою Мінекономрозвитку, та документи за переліком згідно з додатком 2.

Зазначені документи підписуються керівником заявника та подаються в трьох примірниках.

Документи приймаються за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 («Книжка»), каб. 822
Останній термін подачі – 18 травня 2014 року.
Детальні умови конкурсу знаходяться у прикріплених файлах.

Якщо у вас виникли запитання, звертайтесь до Ресурсного центру 
за адресою:
21000 Україна, м. Вінниця,
вул. Соборна 85, каб. 28,
Тел. +380 (432) 56 26 72,
З повагою,
Ресурсний центр "Громади Вінниччини"