Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Грантова допомога по проектах програми "Кусаноне"

ҐРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТАХ ЛЮДСЬКОЇ

БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ»

Міністерство Закордонних Справ Японії

ОФІЦІЙНА ДОПОМОГА РОЗВИТКУ

ПЕРЕДМОВА

Запропонована Урядом Японії програма фінансової допомоги для проектів розвитку призначається для задоволення різноманітних потреб країн, що перебувають у стані розвитку. Ця програма, яка також відома як «програма Кусаноне», сприяє проектам, що пропонуються різними організаціями, як неурядовими організаціями, так і місцевими державними організаціями.

Програма Кусаноне набула високого рейтингу завдяки тому, що вона забезпечує гнучке та швидке сприяння основним проектам розвитку.

Цей буклет описує в загальних рисах завдання, необхідні процедури та інші вимоги для отримання допомоги по програмі Кусаноне.

МЕТА

За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково- досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій.

Наявність коштів програми Кусаноне у кожній окремій країні забезпечується Офіційною Допомогою Розвитку (ОДР) разом із новітніми видами співробітництва, що впливатимуть на добробут суспільства.

ПОТЕНЦІЙНІ ҐРАНТООДЕРЖУВАЧІ

Будь яка некомерційна організація може стати одержувачем програми Кусаноне.

Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова організація, що виконує основні проекти розвитку.

Приклади потенційних реціпіентів допомоги: місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно від громадянства), лікарні, початкові школи, науково- досліджувальні інститути та інші неприбуткові організації.

СФЕРА ПРОЕКТІВ

1) Всі проекти розвитку малого маштабу мають право на фінансування за програмою Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:

 • ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА
 • ПОЧАТКОВА ОСВІТА
 • НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРОШАРКУ НАСЕЛЕННЯ, ЩО ТЕРПИТЬ НУЖДУ
 • СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ
 • НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Кілька прикладів (неповний список) пріоритетних проектів:

 • РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ТА ПОСТАЧАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПОЧАТКОВИМ ШКОЛАМ
 • РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ТА ПОСТАЧАННЯ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЛІКАРНЯМ
 • РОЗРОБКА РОДОВИЩ
 • ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ

Також, особлива увага приділяється проектам по залученню жінок до суспільно-

корисної діяльності.

2) У кожній окремій країні пріоритетні сфери можуть визначатись Посольством Японії відповідно до потреб розвитку цієї країни.

ГРОШОВІ КОШТИ

Кошти програми Кусаноне надаються після дослідження та оцінки кожної заявки на щорічній проектній основі.

Відносно суми допомоги на кожний окремий проект просимо консультуватись із економічним відділом Посольства Японії в Україні, зателефонувавши в Посольство (дні та години прийому: понеділок - п'ятниця з 9:00 до 12:30, тел.: (38-044)490-70-76, факс: (38-044) 490-55-02), або надіславши e-mail: kusanone.ua@gmail.com.

Потенційний заявник має взяти до відома те, що наступні статті бюджета не можуть фінансуватись: заробітна платня, дорожні та повсякденні витрати, інші адміністративні та поточні витрати організації-реципієнта допомоги. Кошти гранту також не можуть бути використані для сплати ПДВ. Таким чином, усі проекти, крім проектів закупівлі медичного обладнання, здійснюються у формі співфінансування (80% бюджету проекту фінансується програмою Кусаноне, 20% - отримувачем гранту для оплати ПДВ).

Крім того, отримувач зобов’язується оплатити банківську комісію за конвертацію валют (розмір визначається в залежності від суми гранту, зазвичай не більше 4500 грн.)

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ОТРИМАННЯ ҐРАНТУ

Якщо Ваша установа погоджується з вищезазначеними умовами та Ви бажаєте стати одержувачем програми Кусаноне, тоді потрібно направити заповнену аплікаційну форму до Посольства Японії. В зв'язку з тим, що у нас може виникати потреба в додатковій інформації, вельми важливо аби Ви вказали Ваш контактний телефон (бажано також номер мобільного телефона) та адресу. До заявки мають додаватися деталізований бюджет проекту, генеральний план, технічно-економічне обґрунтування проекту та, при наявності, проспект та копія статуту Вашої установи.

Аплікаційну форму та додаткову інформацію про програму Кусаноне Ви можете знайти на сайті Посольства Японії в Україні http://www.ua.emb-japan.go.jp або зателефонувавши в Посольство (дні та години прийому: понеділок - п'ятниця з 9:00 до 12:30, тел. (38-044) 490-70-76, факс (38-044) 490-5502, e-mail: kusanone.ua@gmail.com).

Будь ласка, принесіть або відправте заповнену заявку та інші необхідні документи в Посольство Японії поштою, електронною поштою або по факсу:

Поштова адреса:

Посольство Японії в Україні Бізнес-центр «Європа», 7 поверх, Музейний провулок, 4, 01901, Київ

Fax: (380-44) 490-5502

E-mail: kusanone.ua@gmail.com

При поданні анкети, будь ласка, майте на увазі наступне:

 1. Відбираючи проекти для фінансування Уряд Японії віддає перевагу важливим та довгостроковим проектам. Найпершим та найголовнішим є те, що Ви маєте переконати Посольство у тому, що Ваша установа здатна правильно керувати довгостроковими проектами розвитку. Докладно опишіть досягнення Вашої установи, які обов'язково будуть прийняті нами до уваги.
 2. Як згадувалось вище, Уряд Японії не може надавати кошти для виплати заробітної платні та покриття інших поточних витрат. Отже, управління проектом повинно фінансуватись Вашою установою. Аби запевнити Посольство в Вашій спромозі керувати проектом, Ви маєте довести, що Ваша установа має достатньо коштів для покриття поточних.

ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ГРАНТУ

 ПРОЦЕДУРИ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Уряд Японії отримує занадто багато заявок на отримання допомоги. Тому, після детального вивчення проектів кошти надаються тільки найбільш придатним із них.

Після того як анкета та додаткові документи поступають в Посольство Японії, процедура розгляду проходить наступним чином:

 1. Дослідження проекта: після того, як заявка надійде до Посольства проект вивчається співробітниками Посольства, при цьому особлива увага приділяється меті проекту, його соціально-економічному впливу та вартості. На цих засадах будуть відібрані потенційно придатні проекти для отримання безвідплатної допомоги.
 2. Відвідування місця розташування: співробітник Посольства відвідує місце розташування обраного проекту, після чого буде прийнято рішення про надання або ненадання безвідплатної допомоги.
 3. Контракт про надання безвідплатної допомоги: Посольство Японії та установа-реципієнт підписують контракт про надання безвідплатної допомоги. В контракті вказують: назву, мету та опис проекта, назву установи-реципієнта, пункт про цільове використання коштів, а також точно визначену суму кошт, що надаватимуться в рамках проекту.
 4. Виплата грошових коштів: Установа-реципієнт повинна заключити контракти на придбання товарів та/або послуг з відповідними постачальниками. Контракти ретельно вивчаються Посольством Японії з метою перевірки припустимості цін та бюджету. Після ухвалення цін та одержання підписаного прохання про оплату від установи реципієнта, Посольство виділяє грошові кошти.
 5. Виконання проекту: Безвідплатна допомога має бути використана належним чином та виключно для придбання товарів та/або послуг, необхідних для виконання задтвердженого проекту. Після надання грошових коштів передбачається своєчасний початок виконання проекта згідно із погодженим графіком.
 6. ЗвітПосольство Японії може вимагати від організації-отримувача Попередній Звіт під час імплементації проекту. Остаточний Звіт необхідно подати після завершення імплементації всіх проектів. Разом з Остаточним Звітом мають подаватись також фінансовий звіт та квитанції, що показують як були використані кошти.

НЕОБХІДНІ УМОВИ

 1. Отримані кошти мають використовуватися виключно в рамках виконання проекту. Посольство Японії залишає за собою право призупинити надання допомоги у разі, якщо кошти будуть використовуватись для інших, не передбачених проектом цілей.
 2. Бажано, щоб установа-отримувач відкрила окремий банківський рахунок для виконання проекту в цілях полегшення проведення аудиторських перевірок Посольством Японії або його представниками.
 3. Незалежно від дати початку виконання проекту, кошти на безвідплатну допомогу надаються до 31 березня (кінець фінансового року в Японії).
 4. Якщо установа-отримувач вважає за необхідне удосконалити план проекту з непередбачених обставин, то вона має проконсультуватись з Посольством та погодити зміни.

  ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ

  ҐРАНТОВої  ДОПОМОГи ПО ПРОЕКТАХ ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ»

   

  1. ЗАЯВНИК

  (1) Назва організації_______________________________________

  (2) Адреса_______________________________________________

  (3) Телефон______________________________________________

      Факс__________________________________________________

  Електрона пошта__________________________________________

  (4)  Відповідальна особа (П.І.Б.)_____________________________

       (Посада)

  _________________________________________________________

  (5) Чи отримувала Ваша організація будь-яку фінансово-технічну допомогу від іноземних урядів, міжнародних або неурядових організацій (якщо отримували, опишіть зміст цієї допомоги).

   _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  (6) Будь ласка дайте відповідь на наступні запитання виходячи із структури Вашої організації.

  (А) НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (НУО)

  (i) Рік заснування ____________________________________________________________

  (ii) Кількість працівників

  ____________________________________________________________

  (iii) Задачі установи

  ___________________________________________________________

  (iv) Основні види діяльності

  ___________________________________________________________

  (Б) Школа АБО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

  (i) Рік заснування

  ____________________________________________________________

  (ii) Кількість вчителів (наукових співробітників)

  ____________________________________________________________

  (iii) Кількість студентів

  ____________________________________________________________

   

  (iv) Цілі досліджень

  _____________________________________________________________

  (В) ЛІКАРНЯ АБО МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

  (i) Рік заснування

  ____________________________________________________________

  (ii) Кількість лікарів

  ____________________________________________________________

  (iii) Кількість медсестер

  ____________________________________________________________

  (iv) Кількість ліжок

  ____________________________________________________________

  (v) Медичне обслуговування, яке надається вашою лікарнею/інститутом

  ____________________________________________________________

  (Г) УРЯД КРАЇНИ

  (i) Населення

  ____________________________________________________________

  (ii) Розмір бюджету (на кожний фінансовий рік)

  ____________________________________________________________

  (iii) Нинішня ситуація та проблеми на теріторії, що знаходиться під юрисдикцією заявителя

  ____________________________________________________________

  (Д) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА (Департамент)

  (i) Кількість співробітників

  ____________________________________________________________

  (ii) Повноваження заявника

  ____________________________________________________________

  Якщо Ви маєте будь-який документ або буклет, що представляє Вашу установу, додайте їх до цієї заявки.

  2. Проект

  (1) Назва проекту

  ____________________________________________________________

  (2) Місцезнаходження (включити відстань від найближчого відомого міста)

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  (3) Цільові завдання проекту

  __________________________________________________________

  (4) Детальний опис проекту

  __________________________________________________________

  (5) Населення, що буде мати користь від проекту

  __________________________________________________________

  (6) Очікувані результати проекту (Вкажить взаємозв'язок між проектом та його загальною метою та яким чином проект допоможе в досягненні вашої мети)

  ___________________________________________________________

  (7) Приблизна вартість проекту

  ___________________________________________________________

  * 20% загальної вартості проекту фінансується отримувачем грантової допомоги (крім проектів закупівлі медичного обладнання)

  * отримувач зобов’язується оплатити банківську комісію за конвертацію валют (розмір визначається в залежності від суми гранту, зазвичай не більше 4500 грн.)

  Додайте перелік товарів/послуг, які ви маєте намір придбати за рахунок програми Кусаноне.

  (8) Якщо ви застосуєте програми Кусаноне для однієї частини проекту, то яким чином ви будете фінансувати інші витрати?

  ____________________________________________________________

  (9) Тривалість проекту

          З _____________________  до __________________________

                   (місяць, рік)                       (місяць, рік)

  Також, просимо додати наступні матеріали (якщо Ви їх не маєте , надайте еквівалентну інформацію в наше посольство):

 5. Мапа місцезнаходження проекту
 6. Схематична специфікація проекту
 7. Письмовий кошторис товарів/послуг від трьох постачальників
 8. Дата                _____________________________

  Ім'я                 _____________________________

  Посада             _____________________________

  Підпис              ______________________________