Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Програма"Україна-Молдова"

З метою розвитку та підтримки сталого транскордонного співробітництва, а також вирішення спільних проблем, Європейська Комісія започаткувала програму «Підтримка територіального співробітництва країн Східного партнерства». Згідно Програми, Вінницька область бере участь в програмі  транскордонного співробітництва «Молдова – Україна», фінансування якої складає 3,3 млн. євро.

Мета програми – зміцнення транскордонних контактів між місцевими органами влади, громадами та організаціями громадянського суспільства з метою сприяння вироблення спільних рішень для спільних проблем соціально-економічного розвитку.

Програмна територія: Україна Чернівецька, Вінницька, Одеська області;

Республіка Молдова – вся країна.

Хто може брати участь у Програмі: Державні органи, у т.ч. регіональні і місцеві органи влади, прирівняні до них громадські структури (комунальні та ін.), неурядові та некомерційні організації, мають право на підтримку з боку програми територіального співробітництва

Бюджет Програми: 3,3 млн. євро

Мінімальна сума гранту: 60 000 євро

Максимальна сума гранту: 300 000 євро

Розмір власного внеску партнерів (співфінансування): 10% (кошти)

Проект має бути імплементований до: грудень 2016 року

Кількість партнерів в проекті: від 2

ВАЖЛИВО! Проект повинен нести транскордонний характер, тобто результати, як на українській стороні, так і на молдавській стороні. 

ПРІОРИТЕТИ

Пріоритет 1. Покращення умов життя місцевих громад в прикордонних регіонах шляхом імплементації спільних проектів, які направлені на соціально-економічний розвиток .

Завдання 1. Сприяння більш тісним бізнес зв'язкам через кордон;

Можливі заходи:

 • Створення і розвиток послуг у сфері бізнес‐інформації для сільськогосподарських виробників з метою розширення доступу до інформації про ринок.
 • Розвиток прикордонних бізнес‐мереж з метою сприяння партнерству між підприємцями Молдови та України.
 • Стимулювання розвитку зв'язків і торгових відносин з метою сприяння спільній розробці продукції з більш високою доданою вартістю. 
 • Розвиток прикордонних економічних кластерів з метою підвищення ефективності інновацій у регіональній економіці.
 • Створення та розвиток транскордонних асоціацій туристичних агентств, готелів та інших постачальників послуг.
 • Проведення техніко-економічних досліджень для інфраструктурних проектів.
 • Обмін належною практикою, навчання інноваційним технологіям, дослідження, науково-дослідна робота та розробки з метою підвищення конкурентоспроможності регіональних економік

Завдання 2. Диверсифікація джерел доходу і розвиток альтернативної зайнятості у сільській місцевості;

Можливі заходи:

 • Вивчення потенціалу і можливостей ринків для ланцюга сільськогосподарського виробництва;
 • Розвиток навичок за допомогою професійної освіти і навчання; 
 • Сприяння підприємництву молоді у сільських районах;
 • Розробка та проведення тренінгів для персоналу, зайнятого у сфері послуг.

Пріоритет 2. Рішення спільних проблем

Завдання 1. Вирішення транскордонних екологічних проблем, підвищення готовності до надзвичайних ситуацій

Можливі заходи:

 • Спільний моніторинг та управління водними ресурсами, транскордонними річками Молдови та України;
 • Розробка спільних підходів і напрямків діяльності для відновлення системи водопостачання уздовж кордону та вирішення проблем забруднення повітря, води, ґрунту або підземних вод;
 • Розробка спільних підходів до збору відходів, вторинної переробки та утилізації;
 • Підвищення обізнаності та розуміння транскордонних екологічних проблем та їх впливу на умови життя та економічну діяльність у прикордонних регіонах.

Пріоритет 3. Культура, освіта та спорт

Завдання 1. Сприяння багатокультурному розмаїттю та соціальній інтеграції етнічних меншин по обидві сторони кордону

Можливі заходи:

 • Проведення спільних культурних заходів та фестивалів.
 • Спільна діяльність і заходи соціальної інтеграції етнічних меншин.
 • Обмін досвідом і передовою практикою на транскордонному рівні
 • Заохочення багатокультурного розмаїття та спадщини.

Завдання 2. Сприяння зміцненню міжособистісних зв'язків в соціальній сфері, а також в сфері культури, освіти та спорту з особливою увагою на питаннях молоді.

Можливі заходи:

 • Співпраця між молодіжними організаціями у сфері освіти,  культури  і спорту;
 • Організація транскордонних молодіжних фестивалів;
 • Участь молодіжних організацій у вирішенні соціальних питань у прикордонних регіонах.
 • Розробка і впровадження транскордонних програм обміну між школами та іншими освітніми та культурними установами;

Створення та розвиток мереж молодіжних організацій, освітніх і культурних установ.