Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

від 01 грудня  2011 р.                                                № 23

Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті районної ради, керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити начальника загального відділу виконавчого апарату районної ради  Сміщук Ніну Григорівну відповідальною особою з питань запитів на інформацію, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

2. Загальному відділові :

2.1. Розробити та подати на затвердження форми запитів на інформацію, інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

2.2. Запровадити облік запитів на інформацію.

2.3. Утворити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до неї за запитами інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію.

2.4. Внести пропозиції щодо визначення спеціальних місць для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їхніми копіями, забезпечення обладнання таких місць відповідною оргтехнікою; щодо створення умов для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

3. Працівникам виконавчого апарату районної ради забезпечити оперативне надання інформації до загального відділу виконавчого апарату районної  ради з метою її оприлюднення.

4. Внести зміни до Положення про загальний відділ виконавчого апарату районної ради та посадові інструкції працівників, якими передбачити повноваження стосовно забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, консультацій під час оформлення запитів тощо.

5. Головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради:

5.1. Внести після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування.

5.2. Внести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6. Радникові голови районної ради з юридичних питань провести навчання працівників виконавчого апарату з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                              А.СТРАТІЄВСЬКИЙ