Наразі ще не подано жодної петиції

+ Подати петицію

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

від  __ грудня 2011 р.                                                        № ____

Про організацію в районній раді роботи,  пов’язаної із захистом персональних даних

З метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних, урегулювання відносин, пов'язаних з їхнім захистом під час обробки, забезпечення для кожної людини її права на недоторканність особистого життя, зокрема щодо збирання інформації про особу, у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, відповідно до законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 жовтня 2011 року № 590 «Про захист персональних даних»:

  1. Утворити  Робочу групу з питань захисту персональних даних у районній раді (далі – Робоча група) у складі згідно з додатком.
  2. Затвердити положення про Робочу групу з питань захисту персональних даних у районній раді(додається) .
  3. Затвердити зразок типової згоди на збір та обробку персональних даних (додається) .
  4. Призначити відповідальним за організацію роботи з питань захисту персональних даних у виконавчому апараті районної ради, головою Робочої групи заступника голови районної ради  Максимчака В.Д.
  5. Голові Робочої групи забезпечити первинну оцінку стану обробки персональних даних, визначити перелік баз персональних даних у виконавчому апараті районної ради  та здійснити їх реєстрацію у Державному реєстрі баз персональних даних.
  6. Визначити начальників відділів районної ради Мельничук Л.А., Сміщук Н.Г., Тимчишену Н.Д. та радника голови районної ради з юридичних питань Коваль В.В., які є розпорядниками баз персональних даних, відповідальними за дотримання законодавства про захист персональних даних, організацію роботи та вирішення питань, пов'язаних із захистом персональних даних.                                                                                                                                                                                                       Начальникам відділів районної ради Мельничук Л.А., Сміщук Н.Г., Тимчишеній Н.Д. та радникові голови районної ради з юридичних питань Коваль В.В.:                                                                          провести моніторинг інформації, яка обробляється у відповідних структурних підрозділах районної ради,  з метою визначення необхідності щодо включення її до баз персональних даних;      до 20 грудня 2011 року надати Робочій групі інформацію про наявність в структурному підрозділі районної ради баз персональних даних;                                                                           забезпечити використання інформації про дані фізичних та юридичних осіб лише за згодою суб’єктів персональних даних, здійснювати обробку, зберігання та використання баз даних у відповідності до чинного законодавства, обмежити доступ до баз даних сторонніх осіб, що може призвести до їхнього розголошення або втрати інформації.
  7. Визначити начальника загального відділу  Сміщук Н.Г. відповідальною за  організацію роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їхній обробці, та доручити їй внести відповідні зміни до посадових інструкцій працівників.
  8. Здійснити реєстрацію баз персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних з урахуванням вимог, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 616 «Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення».
  9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

       Голова районної ради                                  А.СТРАТІЄВСЬКИЙ